China / Hongkong

De Hua Materials Testing Co., Ltd.
Hong Kong Head Office
11C, MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852-2856 3280
Fax: +852-2579 1380
E-mail: dehua@i-like-no-spam.wtt-mail.com
Internet: www.dehua.com.hk

Beijing Office:
De Hua Materials Testing Co., Ltd.
Unit 810, 8/F., Tower B, Xin Zhong Guan Plaza,
No. 19 Zhong Guan Cun Street,
Beijing, P. R. China
Postal Code: 100080
Tel: (010) 8248 6801 / 8248 6802
Fax: (010) 8248 6803
E-mail: dehuabj@i-like-no-spam.dehua.com.hk

Shanghai Office:
De Hua Materials Testing Co., Ltd.
22-L Huamin Empire Plaza,
No.726 Yan An Road(W)
Shanghai, P.R. China
Postal Code : 200050
Tel.: (021) 5238 1722 / 5238 1822 / 6213 5062
Fax: (021) 6210 5927
E-mail: dehuashg@i-like-no-spam.dehua.com.hk

Chengdu Office:
De Hua Materials Testing Co., Ltd.
Unit 1808-1809, 18/F., Shao Cheng Building,
25 Shao Cheng Road,
Shu Du Da Dao, Chengdu, Sichuan
P.R. China
Postal Code: 610015
Tel: (028) 8625 9737 / 8625 9208
Fax: (028) 8625 9208
E-mail: dehuacd@i-like-no-spam.dehua.com.hk

Shenyang Office:
De Hua Materials Testing Co., Ltd.
Unit 10, 21/F., Building E, Fortune Plaza, No. 59,
Beizhan Road, Shenhe District, Shenyang,
Liaoning., P.R. China
Postal Code: 110013
Tel: (024) 3128 0088 / 3128 0288 / 3128 0788
Fax: (024) 3128 0788
E-mail: dehuasy@i-like-no-spam.dehua.com.hk

Xian Office:
De Hua Materials Testing Co., Ltd.
Physical and Chemical Testing Center,
No 123, Xing Fu Zhong Road, Xian
P.R. China
Postal Code: 710043
Tel: (029) 8320 2508/ 8320 3518
Fax: (029) 8320 3518
E-mail: dehuaxn@i-like-no-spam.dehua.com.hk